0733982455 monika@neucon.se
Välj en sida

Neucon AB

Hej! Det är jag
som är Monika.

Stöttar dig som ledare

Jag heter Monika Neukirchen. Jag jobbar med att stötta dig som är ledare i ditt ledarskap, med utvecklingen av din verksamhet och med kommunikation.

Neucon AB

Neucon AB är mitt bolag och namnet är egentligen inte är så viktigt. Om du anlitar mig så kommer en faktura därifrån, men det är mig, Monika, du jobbar med.

Mina poddproduktioner

Jag producerar podden Banbrytande ledarskap och poddar även om att Leda i komplexitet, för Karolinska Universitetssjukhuset.
Jag är också delaktig i produktionen av ”I fjärilens tid”.

Lyssna!

Banbrytande ledarskap

Leda i komplexitet

I fjärilens tid

Banbrytande ledarskap

I Hillesgårdsakademins ledarskapsprogram hjälper vi dig som är ledare att bli mer medveten om och vidareutveckla tankemodeller och förhållningssätt som ligger till grund för hur du uppfattar och hanterar  situationer som utgör din professionella verklighet. Du får inspiration och perspektiv som hjälper dig att hitta balansen mellan medmänsklighet och målmedveten kraft som frigör medarbetarnas kreativitet och vilja att göra sitt bästa. Jag är en av programledarna och hoppas att du vill veta mer!

Imago – banbrytande verksamhetsutveckling

I Hillesgårdsakademins konsultverksamhet stöttar vi, erfarna konsulter inom ledarskap och management, dig och organisationen med utvecklingen av er verksamhet. Larvens transformation till fjäril är vår metafor. Imagocellerna i en larv är de celler som bär koden till den framtida fjärilen. Vi stöttar imagocellerna i din organisation så att den verksamhet du är satt att leda, utvecklas till det den är ämnad att bli.

Ledarskap i 
hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården kännetecknas av en hög grad av komplexitet vilket ställer krav på ett ledarskap som utgår från det gemensamma syftet och som möjliggör ett gruppskapande där varje individ bemyndigas och gruppens samlade skapandekraft tillvaratas. Jag jobbar halvtid på Karolinska Universitetssjukhuset, med att stötta ledare i sitt utmanande och viktiga uppdrag. Bland annat leder jag WeManage, ett ettårigt program för förstalinjechefer på sjukhuset.

Mer utforskande
än tvärsäker

Jag tror på människors kraft och att vi i våra organisationer begränsar den. Det gör vi inte av illvilja, utan för att det sätt vi organiserar oss på har den effekten. Jag tror att vi kan göra revolution med mer tillit istället för kontroll och mer utforskande istället för tvärsäkerhet. Vi kan ha fler kraftfulla frågor än polariserade svar och mer hjärta och intuition. Då kan vi balansera upp det i dag helt dominerande intellektet.

Vad du kan få hjälp med

 • Facilitering av grupp-processer, möten och samverkan
 • Ledarskapsutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Coach, rådgivare eller bollplank till enskild chef
 • Stötta grupper att gemensamt hitta rätt väg framåt
 • Verksamhetsutveckling
 • Employer branding/arbetsgivarvarumärke

  Vad du kan få hjälp med

  Facilitering av grupp-processer, möten och samverkan

  Ledarskapsutveckling

  Ledningsgruppsutveckling

  Coach, rådgivare eller bollplank till enskild chef

  Stötta grupper att gemensamt hitta rätt väg framåt

  Verksamhetsutveckling

  Employer branding/
  arbetsgivarvarumärke