Effektiva möten


Vi jobbar i de flesta uppdrag väldigt nära dig som kund, och vi tror på ett involverande arbetssätt. Därför är workshopformatet ofta en viktig komponent i de uppdrag vi gör, oavsett om projektet handlar om en strategiutveckling, eller om en omorganisation.
Vi hjälper våra kunder att genomföra möten som på ett effektivt sätt leder den grupp som deltar – vare sig den består av tre eller trehundra personer – att tillsammans nå det resultat som önskas.

Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Facilitering av workshop
  • Möteskultur och förändringsarbete för effektivare möten
  • Inspirationsföreläsning eller utbildning i mötesfacilitering

Hur ser det ut i din organisation?

  • Är era möten effektiva?
  • På vilket sätt påverkar er möteskultur effektiviteten, kreativiteten och klimatet på era möten?
Circles smaller