Förändringsledning


För att få en förändring att hända behöver man jobba både med strukturen och med människorna. Det måste ske parallellt och det ena är inte viktigare än det andra. Vi förespråkar därför ett involverande arbetssätt där de som kommer att påverkas är medskapare till förändringen. Ett gemensamt ägandeskap skapar då goda förutsättningar för ett smidigt och effektivt genomförande.

Vi kan hjälpa dig både med förändringsledning i alla dess faser – förstudie, design och genomförande.

Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Organisationsöversyn och omorganisation
  • Införande av nytt arbetssätt
  • Processorientering
  • Förstudie

Hur ser det ut i din organisation?

  • Var i din organisation finns förbättringspotential?
  • Hur redo är människorna i organisationen för den förändring ni vill genomföra?
Circles smaller