Innovativa organisationer


Omvärlden förändras snabbt och det krävs av både organisationer och individer att ständigt anpassa sig till nya förutsättningar. Och det är genom innovationer, nytänkande och ständiga förbättringar som energi skapas och organisationer och människorna i dem utvecklas och växer.

För att skapa en innovativ organisation krävs strukturer som stödjer och inte hämmar innovation. Det behövs också ett ledarskap som främjar innovation. Detta tillsammans skapar förutsättningar för innovation – men det är människorna som skapar själva innovationerna!

Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Förändring av kultur och förhållningssätt
  • Förändring av strukturer som hämmar ett innovativt klimat
  • Utvecklingsprogram: Innovationsfrämjande ledarskap

Hur ser det ut i din organisation?

  • Tillvaratar ni medarbetarnas fulla potential?
  • Skapar era strukturer förutsättningar för ett innovativt klimat?
  • På vilket sätt hämmar eller främjar ert ledarskap innovation, engagemang och kreativitet?
Circles smaller