Kommunikation


Kommunikation är en central del i förändringsprocesser vare sig det handlar om förändring av en organisationsstruktur eller förändring av kultur, förhållningssätt och värdegrund. Och kommunikation är över huvud taget en väldigt central del i att få en organisation att fungera på ett bra sätt.

Ändå upplever vi att kommunikationsprofessionen på många företag och organisationer har svårt att få gehör för den nytta man tillför.

Vi jobbar med kommunikationsfrågor främst ur ett managementperspektiv. Det betyder att vi framför allt jobbar med hur du bygger upp, leder och utvecklar en kommunikationsfunktion som har förutsättningar att bidra till organisationens framgång och effektivitet.

Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Förändringskommunikation
  • Organiseringen av kommunikationsverksamheten
  • Varumärkesstrategi
  • Kommunikativt ledarskap

Hur ser det ut i din organisation?

  • Hur fungerar relationen mellan kommunikationsavdelningen och kärnverksamheten?
  • Har kommunikationsverksamheten förutsättningar att bidra på bästa sätt?
  • Vilken kommunikativ kompetens finns hos organisationens chefer?
  • Hur väl kopplar kommunikationsstrategi, varumärkesstrategi och andra nyckeldokument till organisationens målbild och övergripande strategi?
Circles smaller