Kultur och värdegrund


Det finns i många organisationer – tycker vi – en övertro på detaljerad styrning. Ett annat sätt att styra är genom kultur och värdegrund. En sådan styrning är betydligt mer effektiv, men det är också väldigt svårt att på riktigt få till en gemensam värdegrund och en stark intern kultur. Men det är värt det!

Vi kan hjälpa dig att hitta formerna för att arbeta medvetet med din organisations kultur och värdegrund!

Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Kulturanalys
  • Gemensam värdegrund
  • Att få värdegrunden att leva och genomsyra organisationen

Hur ser det ut i din organisation?

  • Har ni den organisationskultur ni behöver?
  • Vilka uttryck tar sig er kultur?
  • Vilka yttringar av kulturen hämmar respektive gynnar er?
  • Har ni en värdegrund och varför har ni i så fall det?
Circles smaller