Målbild och strategi


En vision och en målbild ska kännas! Den ska locka och kittla! Alla ska vilja dit och ha en egen upplevelse av vad som finns där framme.

Vi tror på kraften i en stark gemensam målbild och kan hjälpa er att formulera er gemensamma vision och målbild, identifiera vägen dit i en strategi och få alla i organisationen att gemensamt börja jobba för att nå målbilden.

Vi jobbar workshopbaserat eftersom en målbild och vision aldrig blir levande och riktigt värdefull med mindre att den är framtagen med stor involvering och att ägandeskapet till den finns i hela organisationen.

Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Processledning av strategiutvecklingsprocess
  • Facilitering av visions- och målbildsarbete
  • Involverande process för att ta fram vision, målbild och strategi
    Hur ser det ut i din organisation?

  • Vet ni vart ni vill?
  • Vill ni samma sak?
  • Överensstämmer ledningens bild av vart vi ska med den hos övriga delar av organisationen?
  • Känns er vision i magen?
Circles smaller