Tvärorganisatorisk samverkan


Att det är svårt att få samverkan att över organisatoriska gränser att fungera vet alla som någon gång har försökt. Mellan olika organisationer och mellan delar av samma organisation finns organisatoriska mellanrum där människor, frågor, behov eller potential kan trilla ner utan att någon tar ansvar för dem. Då behövs samverkan, och den ställer ofta krav på att de inblandade ska agera på ett sätt som den vertikala styrningen i deras egen organisation faktiskt direkt motarbetar.

Vi kan hjälpa dig att få samverkan över organisatoriska gränser att fungera – på riktigt!

Exempel på tjänster inom detta område är:

  • Neutral projektledare för projekt med aktörer från olika organisationer
  • Stöd i att upprätta samverkansstrukturer
  • Utbildning i samverkanskompetens och kontextuellt tänkande
  • Föreläsningen ”Potentialen finns i mellanrummen”

Hur ser det ut i din organisation?

  • Hur fungerar samarbetet mellan de olika delarna inom din egen organisation?
  • Samverkar din organisation med andra aktörer?
  • Hur styrs samverkan med andra organisationer?
  • Motverkar eller stödjer den vertikala styrningen i din organisation, de samverkansbehov ni har?
Circles smaller