Neucon utbildar bredbandskoordinatorer i samverkansledning

Som ett led i arbetet med att förverkliga målen i regeringens bredbandsstrategi har varje län utsett en regional bredbandskoordinator. De regionala bredbandskoordinatorerna har fått uppdraget att ”verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet för såväl offentliga som privata aktörer”.

Tillsammans med vår samarbetspartner Länka Consulting har vi fått förtroendet att i en tredagars skräddarsydd utbildning, hjälpa bredbandskoordinatorerna att stärka sin förmåga att leda och driva samverkan.

Posted in Okategoriserade.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *