Om Neucon AB


Neucon competences even darker

Neucon startades 2014 av Monika Neukirchen. Förutom de kompetensområden vi själva behärskar, har vi ett stort nätverk med duktiga samarbetspartner som vi ofta och gärna jobbar tillsammans med för att kunna erbjuda våra kunder det absolut bästa teamet för just det behov som finns i det aktuella uppdraget.

Skissen visar de områden vi själva verkar inom, samt inom vilka områden vi gärna kopplar in våra nätverkskollegor för att förstärka vår egen kompetens och kapacitet.

Vi har bland annat samarbetspartners inom:
- Ledarskapsutveckling
- Samverkansledning
- Kommunikation och varumärke
- Innovation och entreprenörsskap
- Empoyer branding
- Digitalisering

Att samarbeta med Neucon

Ett samarbete med oss kan se ut på olika sätt. Vi kan ta roller som till exempel:

 • Coach, rådgivare eller bollplank till enskild chef
 • Facilitator och ledare av en grupp-process i en serie workshoptillfällen (t ex en ledningsgrupp som ska ta fram företagets strategi)
 • Facilitator av ett enskilt möte eller workshop
 • Genomförare av förstudie
 • Förändringsledare och projektledare
 • Föreläsare
 • Utbildare

Om Monika Neukirchen

Monika Neukirchen har under sina dryga 15 år som kommunikations- och managementkonsult jobbat med ett stort antal myndigheter, kommuner och privata företag. På hennes CV finns kunder som t ex:

 • Regeringskansliet
 • Bolagsverket
 • Länsstyrelserna
 • Investor
 • 3
 • Nobina
 • Konsumentverket
 • Sjöfartsverket
 • SJ

Monika har jobbat i många uppdrag med särskilt fokus på att hjälpa flera olika organisationer (eller delar i en och samma organisation) att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål och har utvecklat metodik och tankemodeller för att jobba i en tvärorganisatorisk kontext och föreläser ofta kring ämnet.

Monika500x750
Circles smaller