Vår värdegrund


Vi tror mer på människor än på strukturer
Vi tror att vägen till framgång består av att tillvarata drivkrafterna och energin hos människorna i organisationen. Om alla strävar mot samma mål och alla vill till detta gemensamma mål – då kan magi skapas. Magi i form av innovationer, självgående och glada medarbetare. Vilket i sin tur leder till lönsamma och sunda organisationer.

Strukturer behövs, visst gör de det. Men sällan i den omfattning som syns i dagens organisationer.

Vi tror att människorna i organisationerna vet mer än en inhyrd konsult
Vi tror att ni som jobbar i er organisation själva sitter på svaren till det mesta som rör den egna organisationen. Som konsulter kan vi rikta ljuset mot sådant vi har lättare att se med våra externa ögon. Vi kan göra research. Vi kan ge er våra erfarenheter från både teori och praktik. Men det vi framför allt bidrar med är att leda er till att själva hitta era svar.

Vi är alltså inte konsulterna som levererar till exempel en strategi till er. Däremot guidar vi er gärna, ställer frågorna ni behöver svara på, ger er underlag till grund för era beslut, ger er metoder och verktyg för att själva kunna fatta de beslut som ligger framför er.

Circles smaller